UWAGA NA OSZUSTÓW

Telefony z pogróżkami o odłączeniu licznika, ulotki lub pisma z instrukcjami jak odstąpić od nowo podpisanej umowy, to najczęstsze nieuczciwe praktyki firm konkurencyjnych jakie zgłaszają niektórzy z naszych Klientów którzy przeszli na dobrą energię od Enrex Energy.
Nie daj się zastraszyć, ani oszukać, ponieważ cytując Urząd Regulacji Energetyki "PRĄD TO TEŻ TOWAR, ZDECYDUJ, OD KOGO GO KUPISZ". Jeśli ktoś zamierza Cię odwieść od Twojej podjętej decyzji o zmianie operatora, to działania takie nie tylko mogą nosić znamiona nieuczciwej konkurencji ale również przestępstwa karnego, szczególnie jeśli sprawca stosuje groźbę bezprawną w celu zmuszenia do określonego działania lub zaniechania.