Aż 30 015 odbiorców według URE zmieniło sprzedawcę tylko w 2019 roku!

"...Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec czerwca 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 208 574, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 7 569. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 634 627, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 30 015..."

 

 

Link do strony:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8345,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-od-XII-2007-r-do-VI-2019-r.html