Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu składania propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, przez Administratora lub podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane osobowe na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U./2002/144/poz.1204).