Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Sprzedawca informuje, że: 

a. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest Enrex Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. W. Korfantego 2/142, 40-004 Katowice, jako Administrator danych osobowych (dalej jako Administrator), 
b. Danymi kontaktowymi Administratora są: Al. W. Korfantego 2/142, 40-004 Katowice,
c. Z inspektorem danych osobowych Odbiorca może skontaktować się pod adresem e-mail: iod@enrexenergy.pl,
d. Dane osobowe Odbiorcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO. Administrator przetwarza dane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośredniego, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń), w oparciu o zgodę Odbiorcy (w tym w szczególności w oparciu o zgodę Odbiorcy na e-mail marketing lub telemarketing), w celu wykonania Umowy, w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), 
e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy, 
f. Odbiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, posiada prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, 
g. Dane osobowe Odbiorcy mogą być udostępniane przez Enrex Energy Sp. z o.o. podmiotom współpracującym z Administratorem przy i w celu realizacji Umowy, 
h. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, 
i. Odbiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.