Akademia Świadomego Konsumenta

Witaj w Akademii Świadomego Konsumenta. Poniżej przedstawiamy kilka cennych informacji, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoje prawa, szczególnie w zakresie zawierania umów poza lokalem przedsiębiorcy.

1. Każdy konsument podlega prawnej ochronie wynikającej z Ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na przedsiębiorcy spoczywają obowiązki informacyjne, umożliwiające przez Klienta podjęcie świadomej decyzji w zakresie przedmiotu umowy.

3. Zanim podpiszesz umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub telefonicznie, upewnij się, że spełnił swój obowiązek informacyjny w zakresie:

  • przedstawienia nazwy firmy oraz szczegółowym przedmiocie umowy i terminem jej obowiązywania
  • podania adresu przedsiębiorstwa oraz niezbędnych danych kontaktowych
  • przedstawienia wszystkich opłat i kosztów wynikających z umowy oraz sposobie ich uiszczania
  • przedstawienia procedury składania reklamacji
  • poinformowania o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, sposobie i terminie na jego złożenie

 

4. W trakcie podpisywania umowy okaż swój dokument tożsamości wyłącznie do wglądu.

5. Po podpisaniu umowy zachowaj jeden egzemplarz dla siebie, wraz ze wszystkimi załącznikami jakie zostały w niej wymienione.

Zapoznaj się ze wszystkimi swoimi prawami konsumenta na portalu: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl