Pakiet korzyści

Faktura papierowa

E-Faktura

Pomoc Elektryka 24/7

Gwarancja stałej ceny za kwh w danym roku

Certyfikat zgodności pochodzenia energii elektrycznej z OZE

Ubezpieczenie Rachunku

Cennik

netto brutto
PAKIET BEZPIECZNY RACHUNEK ZA PRĄD Opłata za Pakiet usług dodatkowych [zł/msc] 5.68 6.99
CENNIK PROMOCYJNY Cena energii elektrycznej Opłata handlowa [zł/msc] Opłata za "Certyfikat OZE" [zł/msc]
Grupa taryfowa OSD Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
G11, G11s, G11n Całodobowa [zł/kWh] netto 0.2113 0.3699 0.3699 0.3699 0.3699 0.00 1.63
brutto 0.2599 0.4550 0.4550 0.4550 0.4550 0.00 2.00
G12, G12w, G12r, G12a, G12n, G12g, G12e Szczyt [zł/kWh] netto 0.2633 0.4199 0.4199 0.4199 0.4199 0.00 1.63
brutto 0.3239 0.5165 0.5165 0.5165 0.5165
Poza szczytem [zł/kWh] netto 0.1633 0.3199 0.3199 0.3199 0.3199 0.00 2.00
brutto 0.2009 0.3935 0.3935 0.3935 0.3935