Pakiet korzyści

Faktura papierowa

E-Faktura

Gwarancja stałej ceny za kWh

Pomoc Gazownika 24/7

Ubezpieczenie Rachunku

Gwarancja najniższej ceny raz na czas trwania umowy

Cennik

Pakiet BEZPIECZNY RACHUNEK ZA GAZ Opłata za Pakiet usług dodatkowych [brutto zł/msc] 8.99
Grupa taryfowa Sprzedawcy WA Grupa taryfowa OSD Podatek VAT Stawka zmienna Umowa na rok w gr za 1kWh Opłata abonamentowa w zł za miesiąc
Netto Brutto Netto Brutto
W-1.1 23% 10.215 12.564 3.25 4.00
W-1.2 10.215 12.564 4.25 5.23
W-1.12T 10.215 12.564 6.00 7.38
W-2.1 10.215 12.564 5.50 6.77
W-2.2 10.215 12.564 6.50 8.00
W-2.12T 10.215 12.564 8.25 10.15
W-3.6 10.115 12.441 6.55 8.06
W-3.9 10.115 12.441 8.30 10.21
W-3.12T 10.115 12.441 9.50 11.69
W-4 10.015 12.318 17.25 21.22